electrostress / electrosmog

 

Elektrostress en de gevolgen voor je gezondheid
Electromagnetische straling kan oa het volgende veroorzaken:

- Overprikkeling van de hersenen en het zenuwgestel
- Verzwakking bloedhersenbarriere, dus kans op meer gifstoffen in de hersenen
- Samenklontering van bloedcellen, dus stroperig bloed
- Verzwakking van het immuunsysteem
- Vermindering van de vruchtbaarheid
- Vermoeidheid en duizeligheid
- Verhoging bloeddruk
- Verhoogde kans op hartritmestoornissen
- Bij bomen sterfte van bladeren, afwijkingen aan de bast

In mijn ogen is het misdadig dat onze overheid het toestaat dat ziekmakende masten op flats, kerken, bejaardenhuizen etc worden geplaatst en daar veel slaapproblemen, neurologische klachen, tress, hartritmeproblemen,  hoge bloeddruk en erger kan veroorzaken bij de onwetende burger. Net zoals hoogspanningsmasten hebben deze masten een direct effect op de gezondheid van tienduizenden in ons land.

lees verder

 De laatste nieuwtjes


Smart Meters - Commons Select Committee Meeting


Can Cell Phones Damage DNA and Cause Cancer? Dr. Henry Lai


De Gevaren van Wi-Fi


SmartMeter ShutOffs


Ervaringsverhaal van een natuurkundige met de DECT telefoon

Begin 2004 verving ik mijn vaste telefoon door een DECT telefoon, zo’n telefoon die bijna iedereen in huis heeft. Thuis kun je er mobiel mee bellen en het basisstation, dat fungeert als zender, ontvanger en oplader, is verbonden met het vaste telefoonnet. Dat basisstation zette ik in de kamer naast de slaapkamer. Ik wist niet dat het 24 uur per dag RF straling uitzendt. En als ik het geweten had, had ik me er, gezien het geringe uitgestraalde vermogen, niet druk over gemaakt.

In de zomer van 2004 maakte ik nog lange bergwandelingen met hoogteverschillen van 600 tot 900 m per dag en liep gelijk op met mensen die 20 jaar jonger waren (ik was toen 65). Ik liep de 4-daagse, roeide twee- ŕ driemaal per week in een veteranenacht en nam in het najaar van 2004 deel aan langeafstand veteranenwedstrijden.

Lees verder


Occupational exposure of dentists to extremely-low-frequency magnetic field

This study suggests the possibility of over-exposure of dentists to power frequency ELF-MF. Additionally, certain dental equipment may produce ELF-MF levels greater than 0.4 µT in areas where dentists usually work when treating patients.

Link


Effects of 50 Hz electromagnetic fields on the livers of chicken embryos

Results showed extensive hemorrhages all over the chicken embryos' bodies and livers, more lymphoid tissues, disturbed parenchymal tissues, sinusoid denaturation, vesiculizad cytoplasm, an increase in the number of apoptotic cells, and a decrease on the levels of expressions of c-Fos and ?-Catenin genes in experimental groups of 1-4, comparing control and sham groups.

Link


Effects of sinusoidal electromagnetic fields brains of chicken embryos

Results showed electromagnetic fields have toxic effects on brain cells by increasing the number of apoptotic cells and degeneration of brains' tissues of exposed chicken embryos. These findings suggest that the electromagnetic fields induce brain damages at different levels.

Link


Melatonin as a most important factor of natural electromagnetic fields impacting patients

Part 1 of this review is devoted to modern concepts of mechanisms of action of weak natural and artificial electromagnetic fields (EMF) on the cardiovascular system at the cellular, molecular, and atomic levels with the participation of Ca2+ and melatonin. EMF are known to affect Ca2+ homeostasis and suppress melatonin activity in a wide wavelength range. Ca2+ ions in pinealocytes are involved in regulation of cAMP synthesis that mediates conversion of serotonin into melatonin. Their leakage from pinealocytes results in a decrease of the cAMP level and thereby suppresses production of melatonin. At the same time, the cyclic circadian rhythm of melatonin secretion controls the overall activity of human body from eating to sleep and metabolism.

Link


Influence of exposure to extremely low frequency magnetic field on neuroendocrine cells and hormones in stomach of rats

Our study revealed that ELF-MF exposure might influence the activity of endocrine cells, an important element of the intrinsic regulatory system in the digestive tract. The pathophysiological character of these changes and the mechanism responsible for neuroendocrine cell are still unclear and require further studies.

Link


Vluchten voor straling door de Achterhoek

Op de vlucht voor straling onder meer veroorzaakt door mobiel bellen, van de EMV (Elektromagnetische velden) van draadloze communicatietechnieken.

Link


Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations

Italiaanse studie over de risico van basis stations voor mobiele telefonie.

Link


Epidemiological Evidence for a Health Risk from Mobile Phone Base Stations

Despite variations in the design, size and quality of these studies as summarized in Table 1, it is the consistency of the base-station epidemiological literature from several countries that we find striking. In particular, the increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in populations living at distances < 500 meters from base stations found in 80% of the available studies. It should be pointed out that the overall findings of health problems associated with base stations might be based on methodological weaknesses, especially since exposure to RF electromagnetic radiation was not always measured.

Link


Video - Cell Phone Radiation Affects Hormones

Charles Graham, PhD, physiologist at the Midwest Research Institute in Kansas City, MO., has conducted studies indicating that electromagnetic radiation alters hormone levels. When women were exposed to elevated levels of EMR overnight in the laboratory serum estrogen levels increased. Studies have shown that elevated estrogen levels are a risk for cancer development. Also, testosterone levels in men were reduced following exposure to EMR. Reduced testosterone levels have been linked to prostate and testicular cancers.

Link


Cell Tower Study Presents Controversial Findings

Children are highly vulnerable, exponentially more so than adults, and there are still very few studies that have been aimed at these youngsters.

Link


Gabal RS's impact on people and environment should be assessed

A broad scientific expedition should be organized with the participation of the Azerbaijani and Russian scientists to study the Gabala Radar Station&rsquo;s impact on the people and the environment, Director of the Radiation Problems Institute of the Azerbaijani National Academy of Sciences (ANAS) Adil Garibov told Trend.

Link


IDF soldiers exposed to radiation risk developing cancer within 10 years

Study shows that found that there can be very short latency periods between the time of exposure to electromagnetic radiation during military service and development of cancer.

Link


Bescherming arbeiders van de EU tegen schadelijke elektromagnetische straling

Een voorstel om de regels van de EU bij te werken en te verbeteren om arbeiders tegen de elektromagnetische straling te beschermen tijdens hun dagelijkse taken, is net naar voren gebracht door de Europese Commissie. De regels moeten arbeiders zoals artsen en verpleegsters beschermen die patiënten magnetic resonance imagingsaftasten (MRI) geven, mensen die met radar, lasers en
arbeiders die hoogspanningsleidingen herstellen . Het voorstel zou de huidige Richtlijn vervangen (2004/40/EC).

Het voorstel houdt rekening met de Richtlijn van 2004 betreffende minimum gezondheids- en veiligheidsvoorschriften betreffende de blootstelling van arbeiders aan de risico's die het gevolg zijn van elektromagnetische straling. Het zou de huidige risicogrenzen bijwerken, aan de hand van van de laatste wetenschappelijke inzichten - in het bijzonder met betrekking tot stralingsgrenzen van MRI in de ziekenhuizen. Het omvat een aantal bepalingen om te helpen dat werkgevers in hun inspanningen afstemmen op risicobeheer zoals binnen de EU- wetgeving is vereist.

Het doel van het voorstel is evenwicht te brengen tussen de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werkenden en een gepaste flexibiliteit en proportionaliteit zodat het gebruik en de ontwikkeling van industriële en medische activiteiten elkaar niet belemmeren. Het instemmen met de goedkeuring van het voorstel door de Commissie, de EU Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken László Andor zegt: "Na een transparant en open overlegproces met de wetenschappelijke en medische gemeenschappen, de industrie en arbeiders, hebben wij een voorstel gemaakt over de lijst met praktische regels die arbeiders beter moeten beschermen tegen elektromagnetische straling. De nieuwe regels zijn een belangrijke stap in het verminderen van de last voor het SMEs in vergelijking met de Richtlijn van 2004.

Wat dekt de richtlijn?

Het voorstel verduidelijkt de definities op ongunstige gevolgen voor gezondheid, introduceert een bijgewerkt systeem van blootstellingsgrenzen (frequenties die zijn erkend als schadelijk voor het menselijke
cardiovasculaire systeem of het centrale zenuwstelsel), evenals een aantal voorzieningen die het werk verlichten van de werkgevers bij het uitvoeren van de risicoberekening vereiste bedrijfsvoorschriften.

Aangezien de werkgevers verplicht zijn om risico evaluaties uit te voeren, bevat het voorstel gedetailleerde bepalingen die ervoor moeten zorgen dat er adequate voorzorgsmaatregelen komen om de stralingsrisico’s te verminderen. Het voorstel moet er voor zorgen dat werkers en hun vertegenwoordigers de nodige informatie en training krijgen, in het bijzonder in relatie met de uitkomsten van de risico analyse, de genomen maatregelen, veiligheidsprogramma’s, het ontdekken van bijwerkingen en de omstandigheden waarin werkers hun gezondheid kunnen controleren. In het geval dat een arbeider onder hoge straling blijft werken, bijvoorbeeld, zou het voorstel de werkgever verplichten om de risico's van blootstelling aan elektromagnetische gebieden te evalueren en maatregelen te treffen om die te verminderen. Dit kan variëren van het verhogen van de afstand, tot het verminderen van de intensiteit, het beperken van de
blootstellingstijd enz.

Voor de medische magnetic resonance imagingssector, of MRI scans, zou het voorstel vereisen dat bewezen goede maatregelen verder worden ontwikkeld en om de blootstellingsrisico’s van arbeiders te beperken. Voor de strijdkrachten van de Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO) voor hen die werken met radar zouden hier ook bij betrokken moeten worden. Het voorstel zou specifieke bepalingen moeten aangeven voor arbeiders die een Actief Inplanteerbaar Medisch Hulpmiddel (AIMD) bij zich dragen- zoals een pacemaker- en zwangere vrouwen, waarvan verwacht wordt dat ze extra risico lopen en speciale bescherming nodig. Het voorstel dekt slechts arbeiders tijdens hun professionele activiteiten. Alle andere categorieën van mensen, zoals consumenten, telefoongebruikers en de passagiers, worden omvat door de bestaande Aanbeveling van de Raad 1999/519/EEC voor het grote publiek en de specifieke wetgeving in elk Lidstaat.

Vertaling Pieter Tau


What Cell Phone-Cancer Study Means


GSM net zo kankerverwekkend als DDT, uitstoot auto's etc


Nieuw onderzoek laat verbazend bewijs zien dat straling van mobiele telefoons DNA, hersenen en sperma beschadigt

Mobiele telefoons zijn een alomtegenwoordig deel van ons leven. Nieuw onafhankelijk onderzoek biedt verbazend bewijs dat bevindingen van de Europese Raad bevestigt- gepulseerde digitale signalen van mobiele telefoons ontwrichten DNA, tasten de hersenfunktie aan en verlagen het aantal zaadcellen in sperma. Een bijeengeroepen vergadering door "Environmental Health Trust" met de Turkse kankervereniging, en de universiteit van Gaza, onthulden nieuw onderzoek over dit belangrijke onderwerp dat schade laat zien aan DNA, hersenen en sperma. Dr. Devra Davis, lid van een Nobelprijs voor de vrede team, zit deze vergadering voor samen met Prof. Nesrin Seyhan, adviseur voor de WHO en Nato en is hoofd en stichter van biofysica afdeling en het bio-electromagnetisch laboratorium van de Gaza universiteit in Ankara en stichter van het "Non-Ionizing Radiation Protection (GNRP) Center". Prof. Seyhan's werk bevestigt en sterkt de bevindingen dat alleen al 4 uren blootstelling aan RF-EMF (radio- en magnetronstraling en elektromagnetische velden) het vermogen verstoort van de hersencellen om beschadigde genen te repareren.

Ander belangrijk werk uit Australie laat schade zien aan menselijk sperma. "We maken ons ernstige zorgen wat dit zou kunnen betekenen voor de volksgezondheid", zegt Prof. Seyhan. "Dit onderzoek geeft belangrijke waarschuwingssignalen voor ons allemaal. Het bewijs rechtvaardigt voorzorgsmaatregelen om voor een ieder de risico's te verminderen," zegt prof. Wilhelm Mosgoeller van de medische universiteit van Wenen, die Europese onderzoekteams heeft geleid die vonden dat RF-EMF DNA-breuken veroorzaakt. Nieuw onderzoek gedaan door wetenschappers in Turkije, Rusland en Israel, hebben een verscheidenheid aan biologische effecten onderzocht die veroorzaakt worden door mobiele telefoons. 2 jaar na valse beschuldigingen tegen wetenschappers die DNA-breuken claimden, laten nu de jongste resultaten zien dat DNA-breuken waarheid zijn.

Vertaling Seth


Previously unaccounted mechanism proposed for cell phone radiation damage

The long running debate on whether cell phones are capable of damaging human tissue and causing health problems received new fuel from a paper published at arXiv by theoretical biologist Bill Bruno from Los Alamos National Laboratory in New Mexico.

Link 1

Link 2


Estress - hoe zijn de veiligheids normen ontstaan


Estress - de telecom fraude


Haaksbergenaar bidt paus einde te maken aan hinder umts

Het schrijven is gericht aan Dr. J. Ratzinger. Hij, sinds april 2005 beter bekend als paus Benedictus
XVI, is door rechtspraktijk BAWA in Haaksbergen aangeschreven om een ‘vloedgolf van rechtszaken’
over umts-zenders te voorkomen.

Lees verder


Rijdende rechter mr. Visser doet geen uitspraak in UMTS-zaak Raalte

Meester Visser heeft donderdagavond geen uitspraak gedaan in de Raalter zaak omtrent de GSM- en UMTS-masten aan de watertoren. Hij vond het een politieke aangelegenheid, geen zaak voor een rechter. Raaltenaar Gé Halman kwam in het programma Recht in de Regio op Nederland 2 advies inwinnen. "Kunt u me helpen die masten weg te krijgen?" was de vraag. Nee dus.


Straling de realiteit

Wat is het,
Hoe komt het,
Waarom gebeurd het,
Waarom gaat het maar door,
Wat kan je er aan doen,
Hoe kom je er achter,
En nog veel meer.

Een regionale uitzending van Salto Amsterdam en omstreken.

Bekijk hier de hele uitzending:

Link


Effect van een memon transformer op je bloed


USA - Can’t Sleep at Night? Your Cell Phone May Be the Culprit!

Studies have shown that electromagnetic radiation inhibits the production of one of our hormones called melatonin. Melatonin is the hormone that regulates our sleep cycle.

Lees verder


USA - Cell Phone Radiation! Male Hormones & EMF Exposure!

Charles Graham, a research physiologist at the Institute Midwest in Kansas City, MO, claims that cell phone radiation decreases testosterone levels in men.

Lees verder


Duitsland - wetenschappers ontwikkelen stralingswerend textiel

Wetenschappers in Duitsland claimen dat zij de eerste stof hebben ontwikkeld die effectief electromagnetische straling en infrarode straling kan blokkeren. Dit kan oa gebruikt worden voor beschermende maar ook militaire kleding.

Lees verder


Sweden - Wake up call 2 - professor Olle Johansson talks about electrosmog


USA - Dr. Andrew Goldsworthy Witness Statement April 2010

Many people suffer one or more of a wide variety of symptoms when exposed to weak non-ionising electromagnetic radiation, including that from cell phones and Wi-Fi. Those responsible for the radiation deny that these effects exist, saying that there is no plausible explanation. In this submission I explain just how these effects can arise, and how virtually all of them share one of two common mechanisms. The pieces of the jigsaw fit together remarkably well and leave little doubt that the majority of the reported effects are real and must be taken seriously. Knowledge of the mechanisms makes it possible to mitigate the worst of these effects and I have made a number of suggestions as to how this might be done. I have also explained how a simple test, taking just a day or two to perform, could be used to assess the biological safety of both new and existing wireless technologies. Until this has been done, it would be wise to halt the roll-out of new wireless technologies and withdraw from sale particularly hazardous items such as DECT baby monitors which radiate continuously next to a very young child.

Lees verder


Rusland - Confirmation studies of Soviet research on immunological effects of microwaves

This paper presents the results of a replication study performed to investigate earlier Soviet studies conducted between 1974 and 1991 that showed immunological and reproductive effects of long-term low-level exposure of rats to radiofrequency (RF) electromagnetic fields. The early studies were used, in part, for developing exposure standards for the USSR population and thus it was necessary to confirm the Russian findings. In the present study, the conditions of RF exposure were made as similar as possible to those in the earlier experiments: Wistar rats were exposed in the far field to 2450 MHz continuous wave RF fields with an incident power density in the cages of 5 W/m˛ for 7 h/day, 5 days/week for a total of 30 days, resulting in a whole-body SAR of 0.16 W/kg. Effects of the exposure on immunological parameters in the brain and liver of rats were evaluated using the complement fixation test (CFT), as in the original studies, and an additional test, the more modern ELISA test. Our results, using CFT and ELISA, partly confirmed the findings of the early studies and indicated possible effects from non-thermal RF exposure on autoimmune processes. The RF exposure resulted in minor increases in formation of antibodies in brain tissue extract and the exposure did not appear to be pathological. In addition, a study was conducted to replicate a previous Soviet study on effects from the injection of blood serum from RF-exposed rats on pregnancy and foetal and offspring development of rats, using a similar animal model and protocol. Our results showed the same general trends as the earlier study, suggesting possible adverse effects of the blood serum from exposed rats on pregnancy and foetal development of intact rats, however, application of these results in developing exposure standards is limited.

Lees verder


Slovakije - Effects of short-duration electromagnetic radiation on early postnatal neurogenesis in rats

The immediate effects of whole body electromagnetic radiation (EMR) were used to study postnatal neurogenesis in the subventricular zone (SVZ) and rostral migratory stream (RMS) of Wistar rats of both sexes. Newborn postnatal day 7 (P7) and young adult rats (P28) were exposed to pulsed electromagnetic fields (EMF) at a frequency of 2.45GHz and mean power density of 2.8mW/cm(2) for 2h. Post-irradiation changes were studied using immunohistochemical localization of Fos and NADPH-d. We found that short-duration exposure induces increased Fos immunoreactivity selectively in cells of the SVZ of P7 and P28 rats. There were no Fos positive cells visible within the RMS of irradiated rats. These findings indicate that some differences exist in prerequisites of proliferating cells between the SVZ and RMS regardless of the age of the rats. Short-duration exposure also caused praecox maturation of NADPH-d positive cells within the RMS of P7 rats. The NADPH-d positive cells appeared several days earlier than in age-matched controls, and their number and morphology showed characteristics of adult rats. On the other hand, in the young adult P28 rats, EMR induced morphological signs typical of early postnatal age. These findings indicate that EMR causes age-related changes in the production of nitric oxide (NO), which may lead to different courses of the proliferation cascade in newborn and young adult neurogenesis.

Lees verder


USA - Pooled analysis of recent studies on magnetic fields and childhood leukaemia

Our results are in line with previous pooled analyses showing an association between magnetic fields and childhood leukaemia. Overall, the association is weaker in the most recently conducted studies, but these studies are small and lack methodological improvements needed to resolve the apparent association. We conclude that recent studies on magnetic fields and childhood leukaemia do not alter the previous assessment that magnetic fields are possibly carcinogenic.

Lees verder


Italië - Brain DNA damage and 70-kDa heat shock protein expression in CD1 mice exposed to extremely low frequency magnetic fields

An increase in primary DNA damage was detected in all cerebral areas of the exposed mice sacrificed at the end of exposure, as compared to controls. DNA damage, as can be evaluated by the comet assay, appeared to be repaired in mice sacrificed 24 h after a 7-day exposure. Neither a short (15 h) nor long (7 days) MF-exposure induced hsp70 expression, metabolic and behavioural changes. These results indicate that in vivo ELF-MF induce reversible brain DNA damage while they do not elicit the stress response.

Lees verder


Zuid Afrika - Effect of long-term exposure to a randomly varied 50 Hz power frequency magnetic field on the fertility of the mouse

A double blind study on BALB/c mice was conducted to examine the effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on fertility. The mice were continuously exposed or sham-exposed from conception for two generations to magnetic fields varying between 0.5 and 77 muT. Biological parameters related to fertility were evaluated. Serum testosterone levels and mass of testes and adrenals were determined. No significant difference was found between the sham-exposed and exposed groups for all the biological endpoints, except for sperm motility. A significant difference between the two groups was found prior to the swim-up test with quantitative analysis of sperm motility as well as after the swim-up test for quantitative and qualitative analysis of sperm motility. ELF-EMFs significantly decreased the number of living sperm and the quality of movement of sperm, although these adversities did not impact on the outcome of the other parameters investigated.

Lees verder


Polen - Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart

Increasing production of free radicals in organisms is one of the putative mechanisms by which a extremely low frequency magnetic field (ELF-MF) may affect biological systems. The present study was designated to assess if ELF-MF applied in the magnetotherapy, affects generation of reactive oxygen species (ROS) in heart tissue and antioxidant capacity of plasma according to its working time. The experiments were performed on 3 groups of animals: group I - control; group II - exposed to 40 Hz, 7 mT, 30 min/day for 14 days (this field is commonly applied in magnetotherapy); group III - exposed to 40 Hz, 7 mT, 60 min/day for 14 days. Control rats were housed in a separate room without exposure to ELF-MF. Immediately after the last exposure, blood was taken from the tail vein and hearts were removed under anesthesia. The effect of the exposure to ELF-MF on oxidative stress was assessed on the basis of the measurements of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), hydrogen peroxide (H(2)O(2)), total free sulphydryl groups (-SH groups) and reduced glutathione (GSH) concentrations in heart homogenates. The total antioxidant capacity of plasma was measured using ferric reducing ability method (FRAP). Exposure to ELF-MF (40 Hz, 7 mT, 30 min/day for 2 weeks) did not significantly alter tissue TBARS, H(2)O(2), total free -SH groups, reduced glutathione (GSH) and total antioxidant capacity of plasma. By contrast, ELF-MF with the same frequency and induction but used for 60 min/day for 14 days caused significant increase in TBARS and H(2)O(2) concentration (P<0.01) and decrease in the concentration of GSH (P<0.05) and total free -SH groups in heart homogenates. Moreover, exposure of rats to ELF-MF (40 Hz, 7 mT, 60 min/day for 2 weeks) resulted in the decrease of plasma antioxidant capacity. Our results indicate that effects of ELF-MF on ROS generation in the heart tissue and antioxidant capacity of plasma depend on its working time.

Lees verder


USA - Electromagnetic fields and cancer - the cost of doing nothing

Everyone is exposed to electromagnetic fields (EMFs) from electricity (extremely low frequency, ELF), communication frequencies, and wireless devices (radiofrequency, RF). Concern of health hazards from EMFs has increased as the use of cell phones and other wireless devices has grown in all segments of society, especially among children. While there has been strong evidence for an association between leukemia and residential or occupational exposure to ELF EMFs for many years, the standards in existence are not sufficiently stringent to protect from an increased risk of cancer. For RF EMFs, standards are set at levels designed to avoid tissue heating, in spite of convincing evidence of adverse biological effects at intensities too low to cause significant heating. Recent studies demonstrate elevations in rates of brain cancer and acoustic neuroma only on the side of the head where individuals used their cell phone. Individuals who begin exposure at younger ages are more vulnerable. These data indicate that the existing standards for radiofrequency exposure are not adequate. While there are many unanswered questions, the cost of doing nothing will result in an increasing number of people, many of them young, developing cancer.

Lees verder


Italië - Extremely low frequency electromagnetic field exposure affects fertilization outcome in swine animal model

Modern society continuously exposes the population to electromagnetic radiation, the effects of which on human health, in particular reproduction, are still unknown. The aim of this research was to assess the effect of acute (1h) exposure of boar spermatozoa to a 50 Hz extremely low frequency electromagnetic field (ELF-EMF) on early fertility outcome. The effect of intensities ranging from 0 to 2 mT on morpho-functional integrity of capacitated spermatozoa was examined in vitro. The oviducts containing or without spermatozoa were then exposed to the minimum in vivo, TD(50,) and maximum intensities determined in vitro, 4h before ovulation. The effects of ELF-EMF on spermatozoa in terms of early embryo development were evaluated after 12h and 6 days. It was found that in vitro ELF-EMF > 0.5 mT induced a progressive acrosome damage, thus compromising the ability of spermatozoa to undergo acrosomal reaction after zona pellucida stimulation and reducing the in vitro fertilization outcome. These effects became evident at 0.75 mT and reached the plateau at 1 mT. Under in vivo conditions, the ELF-EMF intensity of 1 mT was able to compromise sperm function, significantly reducing the fertilization rate. In addition, the exposure of oviducts to fields > or = 0.75 mT in the absence of spermatozoa was able to negatively affect early embryo development. In fact, it was found to cause a slowdown in the embryo cleavage. In conclusion, it was demonstrated how and at which intensities ELF-EMF negatively affect early fertility outcome in a highly predictive animal model.

Lees verder


Turkije - Extremely Low-Frequency Magnetic Field Decreased Calcium, Zinc and Magnesium Levels in Costa of Rat

Electromagnetic field (EMF) can affect cells due to biochemical change followed by a change in level of ions trafficking through membrane. We aimed to investigate possible changes in some elements in costa of rats exposed to long-term extremely low-frequency magnetic field (ELF-MF). Rats were exposed to 100 and 500 ?T ELF-MF, which are the safety standards of public and occupational exposure for 2 h/day during 10 months. At the end of the exposure period, the samples of costa were taken from the rats exposed to ELF-MF and sham. The levels of elements were measured by using atomic absorption spectrophotometry (AAS) and ultraviolet (UV) spectrophotometry. Ca levels decreased in the ELF-500 exposure group in comparison to sham group (p?<?0.05). Statistically significant decrease was found in Mg levels in the ELF-500 exposure group in comparison to sham and ELF-100 exposure groups (p?<?0.05). Zn levels were found to be lower in the ELF-500 exposure group than those in the sham and ELF-100 exposure groups (p?<?0.05). No significant differences were determined between groups in terms of the levels of P, Cu and Fe. In conclusion, it can be maintained that long-term ELF-MF exposure can affect the chemical structure and metabolism of bone by changing the levels of some important elements such as Ca, Zn and Mg in rats.

Lees verder


China - Effects of chronic exposure of power frequency magnetic field on
neurobehavior in rats

Compared with controls, no significant difference was found in rats of MF1h group in any test. Rats in MF4h group showed increased thigmotaxis, more grooming in the open field test; less time spent in open arms, central part and more time spent in closed arms. However, no significant difference was observed in the light/dark test in MF1h or MF4h group. Chronic ELF MF exposure has an anxiogenic effect on rats, which is dependent on the daily exposure duration.

Lees verder


USA - (EMF) Linked to Neuro-Endocrine Stress Syndrome

My heart rate increased 29%, systolic blood pressure increased 10%, diastolic blood pressure increased 48%, and body temperature increased while I was sitting on the sofa with my feet in the 20 to 50 milliGauss (mG) magnetic field corona from the ground wire below the floor. I recorded 228 millivolts and 2.44 amperes (A) of electrical current passing through my body during the 35-minute exposure. Lansing Board of Water and Light utility engineers recorded voltage, 1.5 average to 8.8 A maximum current, 200% Total Harmonic Distortion, and 100-320 mG (10-32 microTesla) magnetic fields for 24-hours at the ground wire in my home. These exceeded IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 519-1992, standards for harmonic distortion (5%), OHSA Directives for hazardous current (1.0 milliampere) and published values related to cancer.

Download PDF


Zweden - The Man Who Was Allergic to Radio Waves

Your cellphone does not in itself cause cancer. But in the daily sea of radiation we all travel, there may be subtler dangers at work, and science is only just beginning to understand how they can come to affect people like Per Segerbäck so intensely

Link


Turkije - Extremely Low-Frequency Magnetic Field Decreased Calcium, Zinc and Magnesium Levels in Costa of Rat

Electromagnetic field (EMF) can affect cells due to biochemical change followed by a change in level of ions trafficking through membrane. We aimed to investigate possible changes in some elements in costa of rats exposed to long-term extremely low-frequency magnetic field (ELF-MF). Rats were exposed to 100 and 500 µT ELF-MF, which are the safety standards of public and occupational exposure for 2 h/day during 10 months. At the end of the exposure period, the samples of costa were taken from the rats exposed to ELF-MF and sham. The levels of elements were measured by using atomic absorption spectrophotometry (AAS) and ultraviolet (UV) spectrophotometry. Ca levels decreased in the ELF-500 exposure group in comparison to sham group (p?<?0.05). Statistically significant decrease was found in Mg levels in the ELF-500 exposure group in comparison to sham and ELF-100 exposure groups (p?<?0.05). Zn levels were found to be lower in the ELF-500 exposure group than those in the sham and ELF-100 exposure groups (p?<?0.05). No significant differences were determined between groups in terms of the levels of P, Cu and Fe. In conclusion, it can be maintained that long-term ELF-MF exposure can affect the chemical structure and metabolism of bone by changing the levels of some important elements such as Ca, Zn and Mg in rats.

Link


USA - Chronic exposure to ELF fields may induce depression (1988)

Exposure to extremely-low-frequency (ELF) electric or magnetic fields has been postulated as a potentially contributing factor in depression. Epidemiologic studies have yielded positive correlations between magnetic- and/or electric-field strengths in local environments and the incidence of depression-related suicide. Chronic exposure to ELF electric or magnetic fields can disrupt normal circadian rhythms in rat pineal serotonin-N-acetyltransferase activity as well as in serotonin and melatonin concentrations. Such disruptions in the circadian rhythmicity of pineal melatonin secretion have been associated with certain depressive disorders in human beings. In the rat, ELF fields may interfere with tonic aspects of neuronal input to the pineal gland, giving rise to what may be termed "functional pinealectomy." If long-term exposure to ELF fields causes pineal dysfunction in human beings as it does in the rat, such dysfunction may contribute to the onset of depression or may exacerbate existing depressive disorders.

Link


Sweden - Computer monitors and lower levels of melatonine

Office workers who used computer monitors (VDU's) had a significant reduction in circulating levels of melatonin over a course of the working day, according to a study by researchers Drs. Bengt Arnetz of the Karolinska Institute, and Mats Berg of the Karolinska Hospital in Stockholn Sweden. No such change was found during days at the office with no VDU use. According to the researchers; "This suggests that there is a direct impact from the electromagnetic environment of the VDU on levels of melatonin."

Lees verder


Canada - Household Cordless Phones trigger heart fluctuations

The European Journal of Oncology today released a peer reviewed study by a Canadian researcher that shows household cordless phones can trigger disturbing heart irregularities.

Download PDF


South Africa - Wireless and clueless

The studies are out, the jury is in. It’s time we looked more carefully at the matrix of radiation we play with every day, in the guise of communication.

Download PDF


Sweden - Kjell Hansson Mild - Electromagnetic fields

Kjell Hansson Mild, associate professor in medical physics, is coming from the former National Institute for Working Life, and his research is on electromagnetic fields (EMF) and effects on humans. He has mainly been working on occupational exposure to EMF. Of special interest are the studies on chromosomal damage in engine drivers and high voltage switchyard workers, as well as different health aspects among RF-sealer workers. The problem being addressed today is mobile phone exposure and the risk for brain tumours. He has published several scientific papers on this in collaboration with professor Lennart Hardell, Oncology Dept., Örebro University Hospital. One of the big questions today is the new EU directive on occupational exposure to EMF and the consequences for working life. One of the groups that will be affected is the personnel working near a magnetic resonance imaging scanner. Hansson Mild and co-worker have surveyed the exposure near MRI machines and now experiments are ongoing to see if the exposure in the scanner can affect the DNA integrity.

Link


Sweden - PDF - Electromagnetic environment in Electrical Hypersensitives homes and workplaces

E and B fields in homes and offices are no longer pure 50 Hz sinusoidal, but have harmonics and transients. There is an increase in our everyday environment of low level RF signals from different communication devices. EHS cases do not have an EMF environment different from others.

Download PDF


USA - Researchers Warn of Potential Dangers Posed by Cell Phone Towers

Cell phone towers have become ubiquitous near residential areas in the U.S. and abroad, but precautions should be taken in siting the towers because of possible health risks, according to a report in the Canadian journal Environmental Reviews.

Link


UK - Panorama - Wi-fi a warning signal


Nederland - Video - EHS elektro vluchtelingen

Geert


USA - Behaviour problems in children linked to mothers' mobile use

Regular use of mobile phones in pregnancy could increase the chance of youngsters
developing behavioural problems, new research out today suggests.

Lees verder


USA - Radiation from Dect phone base station (Electromagnetic Radiation)


Turkije - Low Dose Electromagnetic Radiation Shown to Deplete Nutrients in Rats

The results of the experiment showed that EMFs affect the chemical structure and metabolism of bone by changing the levels of some important elements such as calcium, zinc, and magnesium.

Lees verder


Zweden - Journalist Mona Nilsson about the biggest health scandal ever!

It's not a big mystery and hasn't been for the last 7 years! It's the biggest health scandal ever, and we have all been betrayed by designed propaganda and manipulation by the mobile telecommunications industry together with governments and authorities - ALL KNOW IT IS SERIOUS DANGEROUS - but as with most things there is another agenda behind the mobile and wireless society - do you dare to go on within opening your eyes wide up? Please download brainwave model and share with all you know around the world - it holds more truths on just one page - please study it NOW - find it via http://www.Bevolution.org


Zweden - Researcher Örjan Hallberg - about Melanoma and the Boom in Human Health "Failure Rates"


USA - KTVU Growing Evidence That Cell Phones Create Tumors

Lafayette Real Estate Broker Alan Marks, 57, had a grand mal seizure last year after 20-years of intense cell phone use. At the time, he estimated a cell phone up to his head for at least 10,000 hours over those 20 years. One prominent doctor went on record that Marks' cell phone use likely caused his golf ball-sized, malignant brain tumor, called an oligodendro glioma, which is adjacent to where he held his cell phone. Surgeons removed as much cancer as they could, but now give him 5, maybe 8 years to live. It's painful, said Ellie Marks, Alan's wife. It's horribly painful, yet I want people to know that this is for real. About 90 percent of people in the Bay Area press cell phones regularly to their heads. Some scientists say evidence of long term harm from such intense use is growing.


Zweden - Prof. Olle Johansson 2010 interview 


Greece - short-term memory in mice is affected by mobile phone radiation

The effects of mobile phone electromagnetic fields (EMFs) were studied on a non-spatial memory task (Object Recognition Task - ORT) that requires entorhinal cortex function. The task was applied to three groups of mice Mus musculus C57BL/6 (exposed, sham-exposed and control) combined with 3 different radiation exposure protocols. In the first protocol designated "acute exposure", mice 45 days old (PND45 - postnatal day 45) were exposed to mobile phone (MP) radiation (SAR value 0.22W/kg) during the habituation, the training and the test sessions of the ORT, but not during the 10min inter-trial interval (ITI) where consolidation of stored object information takes place. On the second protocol designated "chronic exposure-I", the same mice were exposed for 17 days for 90min/per day starting at PND55 to the same MP radiation. ORT recognition memory was performed at PND72 with radiation present only during the ITI phase. In the third protocol designated "chronic exposure-II", mice continued to be exposed daily under the same conditions up to PND86 having received radiation for 31 days. One day later the ORT test was performed without irradiation present in any of the sessions. The ORT-derived discrimination indices in all three exposure protocols revealed a major effect on the "chronic exposure-I" suggesting a possible severe interaction of EMF with the consolidation phase of recognition memory processes. This may imply that the primary EMF target may be the information transfer pathway connecting the entorhinal-parahippocampal regions which participate in the ORT memory task.

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Zographou 15784, Athens, Greece

Link


Greece - Whole body exposure with GSM 900MHz affects spatial memory in mice

Extended work has been performed worldwide on the effects of mobile phone radiation upon rats' cognitive functions, however there is great controversy to the existence or not of deficits. The present work has been designed in order to test the effects of mobile phone radiation on spatial learning and memory in mice Mus musculus Balb/c using the Morris water maze (a hippocampal-dependent spatial memory task), since there is just one other study on mice with very low SAR level (0.05W/kg) showing no effects. We have applied a 2h daily dose of pulsed GSM 900MHz radiation from commercially available mobile phone for 4 days at SAR values ranging from 0.41 to 0.98W/kg. Statistical analysis revealed that during learning, exposed animals showed a deficit in transferring the acquired spatial information across training days (increased escape latency and distance swam, compared to the sham-exposed animals, on the first trial of training days 2-4). Moreover, during the memory probe-trial sham-exposed animals showed the expected preference for the target quadrant, while the exposed animals showed no preference, indicating that the exposed mice had deficits in consolidation and/or retrieval of the learned spatial information. Our results provide a basis for more thorough investigations considering reports on non-thermal effects of electromagnetic fields (EMFs).

Link


Hoe kun je jezelf beter aarden achter de pc?

Doe je veel pc werk en merk je dat je snel duizelig, moe etc bent? Ga eens aarden ! Rubber zolen zorgen er voor dat je electriciteit niet kunt afvoeren. Je kunt diverse produkten vinden die kunnen helpen bij het afvoeren van electrostress en zorgen dat je beter geaard bent.

Link


USA - David Wolfe over hormonen - electrostress en en de schildklier


USA - David Wolfe on EMF Protection


Turkey - Effect of ELF electric field on some on biochemistry characters
in the rat serum

The present study has investigated the potential effects of extremely low frequency (ELF) electric field exposure on plasma cholesterol and triglyceride levels of adult male rats. Sixty rats have been divided into three independent groups randomly, 20 of which arranged as controls (without exposure to 50 Hz electric field), 20 of which have been exposed to a 50 Hz electric field for 10 days and 20 of which have been exposed to a 50-Hz electric field for 30 days. Levels of total cholesterol and triglyceride in plasma samples have been measured. Total cholesterol concentration of the plasma in group 2 with short-term exposure and group 3 with long-term exposure to 50 Hz EF (65.33 ± 15.31 mg/dL and 59.55 ± 15.01 mg/dL, respectively) has showed significant decrease when compared with control groups (70.44 ± 19.60 mg/dL). Also, plasma triglyceride showed similar changes (control: 84.44 ± 16.79 mg/dL, 67.33 ± 15.63 and 51.53 ± 14.17 mg/dL in group 1 and 2, respectively). Fifty Hz electric field may decrease plasma total cholesterol and triglyceride levels in rodents significantly, especially with long-term exposure.

Link


Video - Straling gsm en draadloos internet maakt bomen ziekHij is geen stralingsdeskundige. ,,En ik ben ook geen bomenspecialist.'' Toch heeft Hennie Tuithof uit Alphen aan den Rijn reden om aan te nemen dat de geheimzinnige bloedingsziekte die steeds meer bomen treft, te maken heeft met de elektromagnetische straling van zendmasten. ,,Er wordt met krankzinnig hoge waardes gestraald.'' De bloedingsziekte, ook wel kastanjeziekte genoemd omdat hij bij de paardekastanje het eerst voorkwam, wordt niet veroorzaakt door een virus of bacterie, geeft Tuithof aan. ,,Het is een stralingsziekte die vooral wordt veroorzaakt door de telefoonmasten en in het bijzonder de UMTS- en GSM 1800 zenders. Het vervelende is echter dat mijn bevindingen niet als wetenschappelijk bewijs worden gezien en dat er nog steeds geen onderzoek is gedaan naar het effect van de masten die tot in de verre omtrek hun schadelijke elektromagnetische golven verspreiden.''


Straling gsm en draadloos internet maakt bomen ziek 2Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten, komt naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten. Het onderzoek is gedaan door Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met zgn. wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. Hoewel de effecten bij meerdere stralingsbronnen en meerdere bomen gevonden werden, vinden de onderzoekers het wenselijk om de proef te herhalen en bij voorkeur gedurende een langere periode en op grotere schaal.

Lees verder


Nederland - Tumoren door UMTS-mast

Verschillende inwoners van de Amsterdamse Diamantbuurt zouden tumoren hebben gekregen door de straling van een UMTS-mast.

Lees verder


Leefbewust kennisavond Soest electrostress

Op 17 december organiseert leefbewust.com een kennisavond over electrostress in Soest.
De avond duurt van 20.00 - 22.00 uur en na afloop kun je met de spreker napraten.
Entree is 10 euro. Aanmelden kan per email: Link


Israel - leden Knesset willen electrostress vrije zones op scholen

Although it has not yet been clearly proven that exposure to electromagnetic radiation (EMR) poses a danger to schoolchildren’s health, a joint session of the Knesset Interior and Labor, Social Affairs and Health committees declared on Monday that a program should be launched to minimize such exposure as a cautionary measure.

Lees verder


India - de mens heeft net als vogels magnetische botten in de sinus die
in de war raken van electromagnetische golven

In 1983, Baker, Mather and Kennaugh of the University of Manchester discovered "magnetic bones in human sinuses," a tiny, shiny crystal of magnetite in the ethmoid bone located between the eyes, just behind the nose. But studies show that humans have no capacity for direction finding by magneto-reception. However since magnetite absorbs microwave radiation and reacts to static and low-frequency fields, this means that fields from power lines, cellular telephones, computers and monitors could be affecting us right now.

Lees verder

Zou dit de duizeligheid bij veel electrostressers kunnen verklaren?

Ron


China - Inwoners klagen over straling uit hoogspanningsmasten

Taiwan Power Company (Taipower) came under fire yesterday when a dozen people converged in front of the Executive Yuan building to protest the dangerously high standard of milligauss (mG) in the magnetic field allowed in residential areas.

Lees verder


USA - Penetratie electrostress bij schedel kinderen

Cellular energy is now used for protection rather than metabolism. Cell membranes harden, keeping nutrients out and waste products in. Waste accumulating inside the cells creates a higher concentration of free radicals, leading to both disruption of DNA repair (micronuclei) and cellular dysfunction. Unwanted cell death occurs, releasing the micronuclei from the disrupted DNA repair into the fluid between cells (interstitial fluid), where they are free to replicate and proliferate. This, says Dr. Carlo, is the most likely mechanism that contributes to cancer. Damage occurs to proteins on the cell membrane, resulting in disruption of intercellular communication. When cells can't communicate with each other, the result is impaired tissue, organ, and organism function. In the blood-brain barrier, for example, cells can't keep dangerous chemicals from reaching the brain tissue, which results in damage.


Canada - winkeleigenaars moeten electrostress uitstoot vermelden bij produkten

New Democratic MPP France Gélinas introduced a bill at Queen’s Park on Nov. 3. If passed, store owners would be required to post radiation levels next to the products they sell.

Lees verder


USA - Tieners worden moe van online zijn en telefoongebruik

How teens are feeling the affects from being wired with their cell phones and what can parents do to get it under control.

Link


Nederland - Geen umts-mast in Riel


USA - Scientist-activist to speak on dangers of cellphones

In 2007, she founded the Environmental Health Trust to provide basic research and education about environmental health hazards locally, nationally and internationally.

Lees verder


Nederland - Wageningen: nader onderzoek naar stralingsgevolgen
dringend nodig

De bladeren dichtbij de stralingsbronnen verdroogden en stierven af. Aan straling blootgestelde maďs groeide trager dan de maďs in een stralingsvrije ruimte.

Lees verder

Het onderzoek is aangezwengeld door ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij trokken vijf jaar geleden aan de bel toen zij onverklaarbare afwijkingen ontdekten op hun bomen: vlekken, bloedingen, gezwelachtige bastknobbels en mysterieuze lijnen die uiteindelijk openscheuren.  Link


USA - Is Your Laptop PC Polluting Your Home With Electromagnetic Radiation?(WiFi)


Griekenland - Auditory Brainstem Response Changes during Exposure to GSM-900 Radiation

The objective of the present study was to investigate the possible electrophysiological time-related changes in auditory pathway during mobile phone electromagnetic field exposure. Thirty healthy rabbits were enrolled in an experimental study of exposure to GSM-900 radiation for 60 min and auditory brainstem responses (ABRs) were recorded at regular time-intervals during exposure. The study subjects were radiated via an adjustable power and frequency radio transmitter for GSM-900 mobile phone emission simulation, designed and manufactured according to the needs of the experiment.

The prolongation of interval latencies I-V and III-V indicates that exposure to electromagnetic fields emitted by mobile phone can affect the normal electrophysiological activity of the auditory system, and these findings fit the pattern of general responses to a stressor.

Lees verder


Sweden - Work-related exposure to extremely low-frequency magnetic
fields and dementia

We examined the association between extremely low-frequency magnetic fields (EMF) and the risk of dementia and Alzheimer's disease using all 9,508 individuals from the Study of Dementia in Swedish Twins (HARMONY) with valid occupational and diagnostic data.

Level of EMF exposure was not significantly associated with dementia or Alzheimer's disease. However, in stratified analyses, medium and high levels of EMF exposure were associated with increased dementia risk compared with low level in cases with onset by age 75 years (odds ratio: 1.94, 95% confidence interval: 1.07-3.65 for medium, odds ratio: 2.01, 95% confidence interval: 1.10-3.65 for high) and in participants with manual occupations (odds ratio: 1.81, 95% confidence interval: 1.06-3.09 for medium, odds ratio: 1.75, 95% confidence interval: 1.00-3.05 for high). Results with 42 twin pairs discordant for dementia did not reach statistical significance.

Occupational EMF exposure appears relevant primarily to dementia with an earlier onset and among former manual workers.

Lees verder


Frankrijk - Occupational and residential exposure to electromagnetic fields and risk of brain tumours in adults

The aetiology of brain tumours remains largely unknown. Among potential risk factors, exposure to electromagnetic fields is suspected. We analysed the relationship between residential and occupational exposure to electromagnetic field and brain tumours in adults.A case-control study was carried out in southwestern France between May 1999 and April 2001. A total of 221 central nervous system tumours (105 gliomas, 67 meningiomas and 33 neurinomas) and 442 individually age and sex-matched controls selected from general population were included. Electromagnetic field exposure (ELF and RF separately) was assessed in occupational settings through expert judgement based on complete job-calendar, and at home by assessing the distance to power lines with the help of a geographical information system. Confounders such as education, use of home pesticide, residency in a rural area, and occupational exposure to chemicals were taken into account. Separate analyses were performed for gliomas, meningiomas and acoustic neurinomas.A non-significant increase in risk was found for occupational exposure to EMF (OR=1.52, 0.92-2.51). This increase became significant for meningiomas, especially when considering ELF separately (OR=3.02; 95 percent CI =1.10, 8.25). The risk of meningioma was also higher in subjects living in the vicinity of power lines (<100m), even if not significant (OR=2.99, 95% CI 0.86, 10.40).

These data suggest that occupational or residential exposure to ELF may play a role in the occurrence of meningioma.

Lees verder


Waarom EM straling je ziek en moe maakt, cellen gaan op slot

Dr. Sinatra discusses why wireless is the #1 cause of inflammation of the cells in your body and how that can lead to disease like brain cancer, heart disease, chronic fatigue, fibromyalgia, and more. Wireless radiation and electromagnetic pollution are everywhere now, so it is important to be aware of it so that you can lessen the effects. The younger the child, the more at risk they are, so mothers should keep cell phones and other sources of radiation away from their children.


Canada - Nog meer redenen waarom internet ongezond is

Children in Ontario schools with Wi-Fi were reportedly suffering terribly from headaches, dizziness, nausea, racing heart rates, memory loss, trouble concentrating, skin rashes, hyperactivity, night sweats, and insomnia.

Lees verder


UK - Wereldwijd bezorgdheid mbt het beschermen van kinderen tegen straling mobiele telefoons en wi-fi

The UK Chief Medical Officers strongly advise that children and teenagers under 16 should not use mobile phones except for short essential calls.

Lees verder


Archief


 

 


Meer nieuws?
Klik hier


- Zembla uitzending 

 


View My Stats

Webdesign : Ron Fonteine