electrostress / electrosmog

 

Elektrostress en de gevolgen voor je gezondheid
De DECT telefoon

Ervaringsverhaal van een natuurkundige

Begin 2004 verving ik mijn vaste telefoon door een DECT telefoon, zo’n telefoon die bijna
iedereen in huis heeft. Thuis kun je er mobiel mee bellen en het basisstation, dat fungeert als
zender, ontvanger en oplader, is verbonden met het vaste telefoonnet. Dat basisstation zette ik
in de kamer naast de slaapkamer. Ik wist niet dat het 24 uur per dag RF straling uitzendt. En
als ik het geweten had, had ik me er, gezien het geringe uitgestraalde vermogen, niet druk
over gemaakt.

In de zomer van 2004 maakte ik nog lange bergwandelingen met hoogteverschillen van 600
tot 900 m per dag en liep gelijk op met mensen die 20 jaar jonger waren (ik was toen 65). Ik
liep de 4-daagse, roeide twee- à driemaal per week in een veteranenacht en nam in het najaar
van 2004 deel aan langeafstand veteranenwedstrijden.

In 2005, een jaar na de installatie van de DECT telefoon, kreeg ik enkele malen
hartritmestoringen. Ik viel daardoor de derde dag van de 4-daagse uit en in de bergen liep ik
bijna achteraan. Ik stopte met wedstrijdroeien, maar roeide nog wel in de acht. In 2006 ging
mijn conditie verder achteruit en kreeg ik vaker hartritmestoringen. Halverwege 2007 stopte
ik met roeien in de acht, dat ging niet meer.

In het begin van 2008 kwamen er maag/darmklachten bij en begon ik af te vallen. Ook kon ik
niet meer zweten en raakte snel oververhit. Een kop hete soep was voldoende om me een
hittegolf en hartritmestoringen te bezorgen. Halverwege 2008 kreeg ik er hoofd- en kiespijn
bij en werd ik ’s ochtends uitgeput wakker. Ik ging dan in de woonkamer een paar uur op de
bank uitrusten. 's Middags kon ik nog wel 15 à 20 minuten langzaam wandelen. Eind 2008
had ik permanent hoofd- en kiespijn en was mijn gewicht afgenomen van 67 naar 59 kg.

Maagsondeonderzoek en röntgenfoto’s van mijn gebit gaven geen indicatie van de oorzaak
van mijn klachten.

Begin 2009 constateerde een alternatieve arts dat ik “elektrosensitief” zou zijn. Ik vertelde het
aan kennissen die me het boek van de Van Huffelen’s gaven, met daarin verhalen over
problemen met de DECT telefoon. Alhoewel ik er niet in geloofde heb ik de DECT telefoon
vervangen door een vaste telefoon.

Binnen een maand waren de hoofd- en kiespijn over en na 6 maanden de maag/darmklachten.
Ook werd ik ’s ochtends niet meer uitgeput wakker. Mijn gewicht kwam weer op peil. De
hartritmestoringen bleven, maar traden minder frequent op. Inmiddels zijn die met nieuwe
medicijnen onder controle.
Dit jaar (2011) heb ik veel gewandeld en ben de bergen weer in geweest. Tochten van 6 uur,
met hoogteverschillen van 300 à 350 m, waren geen probleem. Na afloop ging ik vaak de
sauna in, zweten is ook geen probleem meer.

Terugblikkend schrijf ik de hoofd- en kiespijn, de maag/darmklachten, het ’s ochtends
uitgeput wakker worden, het gewichtsverlies en het onvermogen te zweten toe aan de RF
straling van de DECT telefoon. De reden daarvoor is dat deze klachten volledig zijn
overgegaan na het uitzetten van de DECT telefoon. Dat ik indertijd ’s ochtends uitgeput
wakker werd en in de loop van de dag wat opknapte schrijf ik toe aan het 80x lagere
stralingsniveau in de woonkamer, t.o.v. de 460 μW/m2 in mijn bed. De hartritmestoringen
zijn mogelijk mede beïnvloed door de straling, maar dat is onzeker. De leeftijd kan daarbij
een rol gespeeld hebben.

Externe factoren zijn niet van belang geweest. De woonomgeving is niet veranderd, het
naaste buurhuis staat 140 m van ons huis, straling van de buren is er dus niet. Zendmasten en
hoogspanningsleidingen zijn er evenmin in de buurt. In huis was en is er geen verdere
storende straling. Mijn laptop is via snoertjes (niet stralend) verbonden met het telefoonnet
(ADSL aansluiting), en is elektrisch verbonden met een randgeaard stopcontact.

Achteraf heb ik in het boek van de Van Huffelen’s, op de site www.stopumts.nl en recent in
het boek van Haas en Wever gelezen dat ik geen eenling ben. Hoofdpijn, maag/darmklachten
en uitputting zijn de meest voorkomende klachten na installatie van een DECT telefoon of
een GSM of UMTS mast in de buurt. Bij sommigen treden de klachten direct op, maar bij
anderen kan dat één tot meerdere jaren duren en dan is het moeilijk de oorzaak te vinden. Bij
mij heeft het jaren geduurd, ondanks het feit dat ik natuurkundige ben en wel iets van straling
afweet. Een goed gedocumenteerd ervaringsverhaal is dat van de Duitse gynaecologe Vogt-
Heeren (op stopumts te vinden). Zij stortte 15 maanden na het installeren van de DECT
telefoon in, ook met volledige uitputting en een reeks van andere klachten. Na het
verwijderen van de DECT herstelde zij ook vrij snel. In haar geval was het stralingsniveau in
bed 390 μW/m2, iets lager dan de 460 μW/m2 waaraan ik blootgesteld was. In verschillende
verhalen van anderen worden dergelijke stralingsniveaus eveneens als storend gerapporteerd.

Ik ben wel erg ziek geweest, maar op de vraag of psychische factoren een rol gespeeld
kunnen hebben kan ik nee antwoorden. Ik had geen enkel vermoeden dat de DECT telefoon
problemen zou kunnen geven. Bij een DECT telefoon zijn psychische factoren bijna altijd uit
te sluiten omdat bijna niemand van mogelijke problemen op de hoogte is.

Wat de RF straling met ons lichaam doet is niet volledig bekend. Wat een rol kan spelen is
het door deze straling veroorzaakte melatoninetekort, wat experimenteel is aangetoond.
Vooral ’s nachts is dat belangrijk omdat een melatoninetekort de nachtrust verstoort. Indien
dat langdurig gebeurt leidt dat tot uitputting. Maar meerdere effecten kunnen een rol spelen
en de individuele gevoeligheid van personen is, net zoals bij allergieën erg verschillend. Mijn
echtgenote heeft geen last van de straling gehad.

Dr. Leendert Vriens

 


 

 

 


View My Stats

Webdesign : Ron Fonteine